:.
دستورالعمل ثبت نام ترم تابستان ۹۱ پيام نور و دروس قابل ارائه در اين ترم
دستورالعمل ثبت نام ترم تابستان سال تحصيلي ۹۱-۹۰ به شرح ذيل اعلام مي گردد:

۱- ثبت نام دانشجويان مهمان و مهمان از ساير دانشگاه ها تا تاريخ ۳۰ تير ماه ۱۳۹۱ امكان پذير است.

۲- انتخاب واحد دانشجويان براي ترم تابستان ۹۱ دانشگاه پيام نور از تاريخ ۲۶ تير ماه ۱۳۹۱ لغايت ۸ مردادماه ۱۳۹۱ به صورت زمان بندي شده از طريق سايت جامع خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور (سايت گلستان) امكان پذير مي باشد.

۳- دروس انتخابي حداكثر ۶ واحد درسي مي باشد و درس ارائه شده به شرح ذيل خواهد بود:

- ارائه كليه دروس عمومي غيرمعارفي
- دروس ترمهاي ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ مقطع كارشناسي به استثنا دروس عملي (بر اساس برنامه ۹ ترمه هر رشته)
- دروس جبراني و دانشپذيري كارشناسي ارشد
- دروس ارزشي و مهارتي (براي دانشجويان ورودي ۸۶ كه مدرك پيش دانشگاهي ندارند)
- ارائه درس پايان نامه براي كارشناسي ارشد مشروط بر اينكه حداكثر ۶ واحد درسي باشد
* دانشجوياني كه در طرح ضيافت انديشه ها شركت مي كنند ۴ واحد درسي معارفي محاسبه مي شود ( اين ۴ واحد جز ۶ واحد مجاز ترم تابستان محاسبه مي شود)
- دروس كارآموزي ، كارورزي و پروژه مقطع كارشناسي بر اساس برنامه ۹ ترمه در تابستان سال آخر تحصيل ارائه مي شود.

۴-
دانشجويان فقط مجاز به انتخاب دروسي كه داراي كد انتخاب واحد و تاريخ امتحان باشند ، هستند.

۵- دانشجوياني كه شرايط معرفي به استاد را دارند (به غير از دروس عملي) مي توانند با مراجعه به مركز مربوطه و تكميل فرم درس مورد نظر را انتخاب كنند.

۶- مهلت پرداخت شهريه تا تاريخ ۱۲ مردادماه ۹۱ مي باشد.

۷- كليه دروس ترم تابستان به صورت خودخوان مي باشند و فاقد نمره ميان ترم هستند.نمره بر اساس ۲۰ محاسبه مي شود (نمره پايان ترم ضرب در ۱۰ هفتم مي شود )

۸- ترم تابستان در مراكز بين الملل (برون مرزي) دانشگاه اجرا نمي شود.

۹- دانشجويان دوره هاي الكترونيكي كارشناسي ارشد مجاز به انتخاب واحد دروس جبراني و دانشپذيري به صورت خودخوان مي باشند.

۱۰- دانشجوياني كه فقط با ۶ واحد درسي دانش آموخته مي شوند ، در صورت عدم ارائه آن دروس مي توانند دروس غيرعملي مذكور را در ساير دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به صورت مهمان تحصيل نمايند.

نكته مهم :
انتخاب واحد ترم تابستان منوط به رعايت پيش نياز دروس مي باشد.

۱۱- ترم تابستان فاقد معدل است و فقط نمرات ترم تابستان در معدل كل تاثير گذار است.

قوانين تكدرس :

- تكدرس زماني مقدور است كه دانشجو فقط يك عنوان براي فراغت از تحصيل داشته باشد.
- چنانچه دانشجويي بيش از يك عنوان درسي داشته باشد و در تكدرس شركت نمايد تكدرس مورد قبول نيست.
- شهريه دروس تكدرس ۵۰ % شهريه متغير و شهريه ثابت كامل دريافت مي شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما